Rokovi za prijavu

Na natjecanju Croatia Effie 2017 sudjeluju radovi i kampanje koji su se provodili u Hrvatskoj u periodu od 1. 9. 2015. do 31. 1. 2017. godine. Projekti koji su počeli prije navedenog perioda ili su završili naknadno, također mogu sudjelovati, ukoliko su se barem dijelom provodili u zadanom periodu i postoje podaci koji se odnose na kvalifikacijski period.

Kako bi bila važeća, prijavu je potrebno predati u zadanom roku:

Rokovi Datumi Cijena HURA cijena
Rok za redovnu prijavu: 20.01.2017. 1.999 kn +PDV / po radu 1.699,00 kn + PDV
Izvanredni rok za kasnu prijavu: 20.02.2017. 2.899 kn +PDV / po radu 2.399,00 kn + PDV

Moguće je prijaviti projekte koji su već sudjelovali na prošlogodišnjem Effie natjecanju. To je moguće samo ako je kampanja bila aktualna i nakon završetka prošlogodišnjeg perioda za kvalifikaciju (31. 1. 2016.). Prema tome je period za kvalifikaciju ponovno prijavljenih projekata kraći i obuhvaća projekte koji su se provodili barem djelomice od 31. 1. 2016. do 31. 1. 2017. Za taj period trebaju postojati novi ili dopunjeni podaci o toj kampanji i njezinom nastavku radi čega je potrebno ispuniti novi Croatia Effie 2017 Obrazac za prijavu i nanovo prijaviti vaš rad.

Moguće je ponovno prijaviti i pobjedničku kampanju s prošlog Effie natjecanja ukoliko je ista makar dijelom provedena tijekom perioda 31. 1. 2016. – 31. 1. 2017. tj. ukoliko postoje novi ili dopunjeni podaci o učinkovitosti te kampanje. Zlatni pobjednici prijašnjih Effie natjecanja mogu se ponovno prijaviti u kategorijama u kojima nisu osvojili zlato. Srebrni i brončani pobjednici prijašnjeg Effie natjecanja mogu se prijaviti u bilo kojoj kategoriji.