Kako se prijaviti

PREUZMITE KOMPLET DOKUMENATA ZA PRIJAVU

PRIJAVITE SE

Prijave se podnose elektronskim putem u Croatia Effie 2019 Sustavu za prijavu projekata kojem će biti moguće pristupiti putem ovih stranica od 16. siječnja 2019. godine, a rokovi za prijavu su:

DATUMI

 • 16. 1. – 28. 1.   rani prijavni rok
 • 29. 1. –   9. 2.   redovni prijavni rok
 • 10. 2. – 21. 2.   kasni prijavni rok

REGULARNA CIJENA PRIJAVA:

 • 1.999,00 kn + PDV po projektu
 • 2.899,00 kn + PDV po projektu
 • 3.999,00 kn + PDV po projektu

CIJENA PRIJAVE ZA ČLANOVE HURA-e

 • 1.699,00 kn + PDV po projektu
 • 2.399,00 kn + PDV po projektu
 • 3.399,00 kn + PDV po projektu

Prijaviteljima je na raspolaganju 6 kategorija proizvoda i usluga: Pića, Financijske i osiguravajuće usluge, Telekomunikacijske usluge, Hrana, Roba široke potrošnje i Razno. Jedan projekt moguće je prijaviti samo u okviru jedne kategorije proizvoda i usluga.

Uz njih, definirano je pet posebnih kategorija s fokusom na poslovne izazove (Korporativni ugled, image i identitet, Niskobudžetne kampanje, Dugoročna učinkovitost), medije (Medijska ideja) i pozitivne promjene (Neprofitni sektor). Posebne kategorije osmišljene su tako da se odnose na specifičnu poslovnu situaciju ili izazov. U prijavama pisanima za posebne kategorije važno je predstaviti poslovnu situaciju ili izazov na način koji je propisan zadanim kriterijima, odnosno definicijom kategorije. Svaka prijava trebala bi biti prilagođena tako da u što većoj mjeri zadovoljava kategorijske specifičnosti.

Svim sudionicima natjecanja preporučuje se detaljno analiziranje i korištenje Obrasca za prijavu radova, koji možete preuzeti niže, te ostalih priloženih dokumenata koji su načinjeni kako biste skicirali svoju prijavu te s članovima svog tima, partnerskim agencijama i oglašivačima pripremili odgovore koje ćete po završetku svoje pisane prijave unositi u za to predviđena polja u elektronskom Sustavu za prijavu. Nije potrebno priložiti prijavnu dokumentaciju u tiskanom obliku.

Za sudjelovanje u kategoriji Dugoročna učinkovitost potrebno je ispuniti poseban Obrazac za prijavu radova u kategoriji Dugoročna učinkovitost koji sadrži specifične kreativne kriterije, uključujući i drugačija pravila za kreiranje videosažetka. Sva pojašnjenja možete pronaći u Priručniku te vas molimo da ih pažljivo proučite.

Kako sudjelovati na Effie natjecanju u 3 koraka?

1. Na svoje računalo preuzmite Croatia Effie 2019 Dokumente za prijavu: Croatia Effie 2019 Obrazac za prijavu, Croatia Effie 2019 Obrazac za prijavu u kategoriji Dugoročna učinkovitost, Croatia Effie 2019 Priručnik, Croatia Effie 2019 Autorizacijski obrazac i Croatia Effie 2019 Obrazac za priznanja. Prijavne obrasce u editabilnom obliku možete preuzeti ovdje, a predlažemo vam da proučite i upute za navođenje izvora podataka.

2. Temeljito proučite Croatia Effie 2019 Priručnik, a uz iznad navedene obrasce pripremite videosažetak svojih kreativnih projekata, glavni vizual svog projekta te vizuale projekta u formatu pogodnom za objavu, a koje ćete, kada za to dođe vrijeme, priložiti uz svoju pisanu prijavu.

Kako biste uspješno pripremili svoju prijavu u elektronskom Sustav za prijavu projekata bit će potrebno:

 • priložiti materijale i popuniti Croatia Effie Obrazac za prijavu
 • ispuniti dodatne podatke za potrebe pretraživanja/formiranja baze podataka
 • upisati kontakt podatke agencija i oglašivača te individualna priznanja
 • napisati sažetak od 90 riječi
 • napisati izjavu o učinkovitosti dužine 80 znakova
 • dati dozvole za objavu

Uz vašu prijavu potrebno je priložiti dodatne informacije te popuniti obrazac Croatia Effie 2019 Ciljevi održivog razvoja UN-a. Informacije iz tog obrasca bit će korištene isključivo za potrebe evidencije Effie Worldwide organizacije, te kao takve NEĆE biti distribuirane žiriju i neće ni na koji način utjecati na ocjene ili plasman prijavljenog projekta.

3. Po otvaranju Sustava za prijavu, molimo vas da na vrijeme krenite s pripremom svoje elektronske prijave. Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako predati svoju prijavu slobodno nam se obratite na info@effie.hr.

Effie Awards potiče partnere da pripremu rade zajedno jer zajedničkim radom nastaju najučinkovitiji i najtemeljitiji projekti. Stoga odajte priznanja svim glavnim strateškim i kreativnim partnerima koji su radili na kampanji koju prijavljujete. Effie natjecanje nagrađuje najučinkovitije projekte, kao i zajednički napor oglašivača i agencija koji su zajedno stvorili sjajne projekte.