kategorije

Uvođenjem novih kategorija u 12. izdanju posebna je misija natjecanja Effie Awards Croatia osnažiti i proslaviti projekte koji su u izrazito izazovnom razdoblju za cijeli svijet nastavili podizati ljestvicu svojom efikasnošću.

Kategorija Tematski marketing istaknut će brendove i agencije koji su se uspjeli brzo snaći i učinkovito reagirati na aktualna događanja poput COVID-19 pandemije, političkih izbora, sportskih natjecanja ili sličnog.

Pozitivne promjene nagradit će, uz dosadašnji neprofitni sektor, i projekte brendova koji su učinkovito kombinirali svoje poslovne ciljeve s društvenima.

Kategorija E-trgovina proslavit će kampanje koje su svojom komunikacijom učinkovito iskoristile uvide, strategiju, kreativnost i analitiku radi povećanja stope konverzije e-trgovine.

 

Kategorije proizvoda i usluga

Prijaviteljima je na raspolaganju osam kategorija proizvoda i usluga. Jedan projekt moguće je prijaviti samo u okviru jedne kategorije proizvoda i usluga.

Posebne kategorije

Posebne kategorije osmišljene su tako da se odnose na specifičnu poslovnu situaciju ili izazov. Definirano je devet posebnih kategorija s fokusom na poslovne i specifične izazove, medije i pozitivne promjene.

U prijavama pisanima za posebne kategorije važno je predstaviti poslovnu situaciju ili izazov na način koji je propisan zadanim kriterijima, odnosno definicijom kategorije. Svaka prijava trebala bi biti prilagođena tako da u što većoj mjeri zadovoljava kategorijske specifičnosti. Imajte na umu to da članovi žirija nemaju tolerancije za prijave koje nisu pisane sukladno kategoriji koju ocjenjuju.

Isti projekt moguće je prijaviti u više kategorija. Naknada za prijavu plaća se dodatno za svaku kategoriju, s popustom od 30 %. Pritom, isti projekt može se prijaviti u najviše četiri kategorije (jednu kategoriju proizvoda i usluga + do tri posebne kategorije ili do četiri posebne kategorije).