Žiri i ocjenjivanje

U žiriju Effie natjecanja nalaze se neki od najboljih i najiskusnijih marketinških stručnjaka u Hrvatskoj koji su pažljivo odabrani za ovaj zadatak, a koji odabiru dobitnike zlatnih, srebrnih ili brončanih Effie nagrada.

Effie žiri tijekom prijavnog perioda prolazi posebnu edukaciju koja uključuje stručnu podršku i pregled stanja tržišnih kategorija, čime se pomažu kvalitetne odluke te izbor pobjednika u skladu sa svjetskim normama.

S obzirom na veću rigoroznost pri ocjenjivanju pripremljen je dokument sa savjetima članova žirija sa svjetskih natjecanja Effie koji predstavlja posebnu priliku da sudionici natjecanja iz prve ruke saznaju komentare i mišljenja žirija o projektima, što pomaže lakšoj pripremi prijave te porastu kvalitete prijava.

Na Effie natjecanju najvažnija je effiekasnost. Stoga žiri gleda kako su razni marketinški elementi – strategija, kreativnost, mediji, istraživanje – funkcionirali zajedno da bi postigli sjajne rezultate. Kao i do sada, u prvom, predselekcijskom krugu ne ocjenjuju se ideja, realizacija ideje i kreativni materijal nego isključivo rezultati u odnosu na strateški izazov pa je stoga, da bi projekt u ovom krugu dobio visoku ocjenu, potrebno da prijavljeni rad ima jasne i mjerljive poslovne i komunikacijske ciljeve, dobro obrazložen tržišni kontekst te da su pruženi uvjerljivi dokazi da je marketinška komunikacije rezultirala ostvarivanjem ili premašivanjem ciljeva. U drugom i završnom krugu ocjenjivanja, članovi žirija projekte ocjenjuju prema ponderiranim kriterijima:

23,3% Strateški izazovi i ciljevi
23,3% Ideja
23,3% Ostvarenje ideje
30% Rezultati
100% cjelokupne ocjene

Nakon predstavljanja radova i diskusije, članovi žirija unose svoje ocjene koristeći online aplikaciju. Glasovi su povjerljivi i anonimni. Finalna ocjena za svaki projekt predstavlja prosjek ocjena svih članova žirija koji nisu zbog interesne povezanosti bili izuzeti od ocjenjivanja rada, a iz čijeg se izračuna isključuju najniža i najviša ocjena kako bi se osigurala objektivnost pri ocjenjivanju.

S ciljem utemeljenja transparentnosti procesa ocjenjivanja i unapređenja kvalitete prijava, evaluacija prijavljenih projekata je brojčana (ocjenom) i opisna (komentarom). Konkretno, prije predaje svoje ocjene, članovi žirija unose i opisni komentar dužine do 300 znakova za svaki projekt. Po proglašenju pobjednika natjecanja, prijavitelji na zahtjev mogu zatražiti te komentare za svoj projekt koji će im potom biti dostavljeni anonimno. To znači da prijavitelji po prvi puta mogu steći uvid u mišljenje žirija, bez da znaju koji komentar dolazi od kojeg člana žirija.

Effie odbor vjeruje kako će ovakav oblik dvosmjerne komunikacije uvelike pridonijeti kvaliteti i unaprjeđenju procesa ocjenjivanja prijavljenih projekata Croatia Effie natjecanja te ujedno utjecati na dugoročno poboljšanje kvalitete prijava.

Po završetku ocjenjivanja kreira se rang lista svih ocjena neovisno o dobivenim kategorijama te se utvrđuju bodovni pragovi za zlato, srebro i broncu u suradnji s Effie Worldwide organizacijom i u skladu s pragovima prethodnih godina. Prema tim pragovima dodjeljuju se nagrade s tim da je u kategoriji moguće dodijeliti najviše četiri nagrade. Grand Prix Effie pripada radu koji je skupio najveći broj bodova. Imena pobjednika nisu poznata prije proglašenja pobjednika na dodjeli nagrada na Danima komunikacija (čak niti članovima žirija).