kako se prijaviti

Prijave se otvaraju 20. studenoga 2020., a podnose se elektronskim putem u Effie Croatia Sustavu za prijavu projekata.

Svim sudionicima natjecanja preporučuje se detaljno analiziranje i korištenje Obrasca za prijavu radova te ostalih priloženih dokumenata koji su načinjeni kako biste skicirali svoju prijavu te s članovima svog tima, partnerskim agencijama i oglašivačima pripremili odgovore koje ćete po završetku svoje pisane prijave unositi u za to predviđena polja u elektronskom Sustavu za prijavu. Nije potrebno priložiti prijavnu dokumentaciju u tiskanom obliku.

Kako sudjelovati na Effie natjecanju u 3 koraka?

  1. Po otvaranju prijava preuzmite Effie Croatia dokumente za prijavu.
  2. Temeljito proučite Effie Croatia Priručnik, a uz popratne obrasce pripremite videosažetak svojih kreativnih projekata, glavni vizual svog projekta te vizuale projekta u formatu pogodnom za objavu, a koje ćete, kada za to dođe vrijeme, priložiti uz svoju pisanu prijavu.
  3. Po otvaranju Sustava za prijavu, molimo vas da na vrijeme krenete s pripremom svoje elektronske prijave. Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako predati prijavu slobodno nam se obratite na info@effie.hr.

Kako biste uspješno pripremili svoju prijavu u elektronskom Sustav za prijavu projekata bit će potrebno:

  • priložiti materijale i popuniti Effie Croatia Obrazac za prijavu
  • ispuniti dodatne podatke za potrebe pretraživanja/formiranja baze podataka
  • upisati kontakt podatke agencija i oglašivača te individualna priznanja
  • napisati sažetak od 90 riječi
  • napisati izjavu o učinkovitosti dužine 80 znakova
  • dati dozvole za objavu

Uz vašu prijavu potrebno je priložiti obrazac Effie Croatia Ciljevi održivog razvoja UN-a. Informacije iz tog obrasca bit će korištene isključivo za potrebe evidencije Effie Worldwide organizacije, te kao takve NEĆE biti distribuirane žiriju i neće ni na koji način utjecati na ocjene ili plasman prijavljenog projekta.

Effie Awards potiče partnere da pripremu rade zajedno jer zajedničkim radom nastaju najučinkovitiji i najtemeljitiji projekti. Stoga odajte priznanja svim glavnim strateškim i kreativnim partnerima koji su radili na kampanji koju prijavljujete. Effie natjecanje nagrađuje najučinkovitije projekte, kao i zajednički napor oglašivača i agencija koji su zajedno stvorili sjajne projekte.