Rok za Effie prijave produljen do 8.3.

Planirani rok za zatvaranje prijava za natjecanje Effie (3. 3.) produljen je do 8. ožujka čime je prijaviteljima omogućeno više vremena za kvalitetniju pripremu natjecateljskih radova.

Svi zainteresirani svoje radove mogu predati još idući tjedan zaključno s 8. 3. nakon čega se prijave zatvaraju.

Na natjecanju Croatia Effie 2014 mogu sudjelovati radovi i kampanje koji su se provodili u Hrvatskoj u periodu od 1. srpnja 2012. do 31. prosinca 2013. godine, a proglašenje dobitnika održat će se u sklopu nacionalnog festivala oglašavanja Dani komunikacija 17. travnja. Projekti koji su počeli prije navedenog perioda ili su završili naknadno također mogu sudjelovati, ako su se barem dijelom provodili u zadanom periodu i ukoliko postoje podaci koji se odnose na kvalifikacijski period.

Za sve dodatne informacije o natjecanju i prijavi radova proučite Croatia Effie 2015 Priručnik i Effie2015_Savjeti žirija za bolju pripremu prijave.