žiri i ocjenjivanje

U žiriju Effie natjecanja nalaze se neki od najboljih i najiskusnijih marketinških stručnjaka u Hrvatskoj koji su pažljivo odabrani za ovaj zadatak, a koji odabiru dobitnike zlatnih, srebrnih ili brončanih Effie nagrada.

Effie žiri tijekom prijavnog perioda prolazi posebnu edukaciju koja uključuje stručnu podršku i pregled stanja tržišnih kategorija, čime se pomažu kvalitetne odluke te izbor pobjednika u skladu sa svjetskim normama.

S obzirom na veću rigoroznost pri ocjenjivanju, pripremljen je dokument sa savjetima članova žirija sa svjetskih natjecanja Effie koji predstavlja posebnu priliku da sudionici natjecanja iz prve ruke saznaju komentare i mišljenja žirija o projektima, što pomaže lakšoj pripremi prijave te porastu kvalitete prijava.

Na Effie natjecanju najvažnija je effiekasnost i kako su razni marketinški elementi – strategija, kreativnost, mediji, istraživanje – funkcionirali zajedno da bi postigli sjajne rezultate. Žiri vrednuje četiri kriterija pri ocjenjivanju cjelokupne učinkovitosti marketinških kampanja. Ti kriteriji i njihova zastupljenost u ukupnoj ocjeni su:

23.3% Strateški izazov, kontekst i postavljeni ciljevi
23.3% Uvid (insight) i strateška ideja
23.3% Realizacija ideje
30% Rezultati
100% Cjelokupne ocjene

Prilikom imenovanja članova žirija koji će ocjenjivati konkretan prijavljeni projekt vodi se računa, što je više moguće, o tome da ne dođe do sukoba interesa. Stoga je od iznimne važnosti da u svojim prijavama navedete kontekst tržišta i kategorije u kojoj poslujete. Jasno istaknite kojoj kategoriji pripada vaš projekt, predstavite situaciju kategorije na tržištu i objasnite ključne pokazatelje učinkovitosti (KPI) u njezinu okviru. Primjerice, objasnite što znači 1 % porasta na tržištu u jakoj kategoriji, ali i kako se to odrazilo na dosadašnje rezultate vašeg brenda i sl.

Ocjenjivanje će se provesti u dva kruga. Po isteku zadnjeg roka za prijavu, članovi žirija dobit će prijavljene materijale na individualno razmatranje.

Prvi krug
Članovi žirija pregledavaju dio radova iz različitih kategorija. Žiri ocjenjuje sve elemente rada: pisanu prijavu i kreativno rješenje. Prijavljeni radovi razmatraju se pojedinačno, bez usporedbe s ostalim projektima unutar iste kategorije. Najbolje ocijenjeni projekti prelaze u završni krug ocjenjivanja te postaju finalistima.

Drugi krug
Projekti plasirani u finale uspoređuju se s ostalim finalistima u okviru iste kategorije te se, kao i u prvom krugu, ocjenjuju svi elementi prijave. Članovi žirija u posljednjem krugu ocjenjivanja razmatraju sve finaliste u okviru jedne kategorije prije nego što dodijele svoje konačne ocijene.

Nakon predstavljanja radova i diskusije članovi žirija unose svoje ocjene koristeći online aplikaciju. Glasovi su povjerljivi i anonimni.

Po završetku ocjenjivanja kreira se rang-lista svih ocjena, neovisno o dobivenim kategorijama te se utvrđuju bodovni pragovi za zlato, srebro i broncu u suradnji s Effie Worldwide organizacijom i u skladu s pragovima prethodnih godina. Prema tim pragovima dodjeljuju se nagrade, s tim da je u kategoriji moguće dodijeliti najviše četiri nagrade. Effie Grand Prix pripada radu koji je skupio najveći broj bodova. Iznimku čine projekti prijavljeni u kategoriji Dugoročne učinkovitosti, koji zbog jedinstvenog vremenskog okvira kategorije ne mogu konkurirati za navedenu nagradu. Imena pobjednika nisu poznata prije proglašenja pobjednika na dodjeli nagrada na Danima komunikacija (čak ni članovima žirija).

S ciljem utemeljenja transparentnosti procesa ocjenjivanja i unapređenja kvalitete prijava, evaluacija prijavljenih projekata brojčana je (ocjenom) i opisna (komentarom). Konkretno, prije predaje svoje ocjene, članovi žirija unose i opisni komentar za svaki projekt. Po proglašenju pobjednika natjecanja, prijavitelji na zahtjev mogu zatražiti te komentare za svoj projekt koji će im potom biti dostavljeni anonimno. To znači da prijavitelji mogu steći uvid u mišljenje žirija, a da ne znaju koji komentar dolazi od kojeg člana žirija.

Effie odbor vjeruje kako ovakav oblik dvosmjerne komunikacije uvelike doprinosi kvaliteti i unaprjeđenju procesa ocjenjivanja prijavljenih projekata Effie Croatia natjecanja te ujedno utječe na dugoročno poboljšanje kvalitete prijava.