korisni savjeti i dodatni materijali

Prijavni obrasci i Priručnik

Osim obrazaca koje je potrebno popuniti pri prijavljivanju u elektronskom Sustavu za prijavu projekata, ovdje se nalaze dodatni materijali koji će uvelike pomoći vama i vašem timu u pripremanju i pisanju skice vaše prijave koju ćete prenijeti u
elektronsku aplikaciju za prijavu.

preuzmi

 

Savjeti žirija za pisanje bolje prijave

Kako uspješnu kampanju pretočiti u izvrsnu prijavu, na koje segmente paziti, na što
se usredotočiti – sve potrebne podatke možete pronaći u ovom dokumentu koji je
kreiran kako bi pomogao sudionicima predati effiekasnu prijavu. U njemu ćete
pronaći savjete članova žirija o tome što se vrednuje pozitivno, a što se u prijavama
ne bi trebalo naći te brojne korisne podatke o korištenju tehnika storytellinga.

preuzmi

 

Upute za navođenje izvora

Kako biste se mogli referirati na različite podatke, istraživanja i grafikone koji će vam pomoći u vjerodostojnom prikazu postignutih rezultata, trebat će vam upute za navođenje izvora, koje je u prijavi potrebno slijediti.

preuzmi

 

Effie Objective Type Guide

Od svijesti o brendu i razmatranja do kupnje, lojalnosti i zagovaranja brenda. Ovaj će vam dokument – koji mapira vrste marketinških ciljeva – biti od velike pomoći pri pisanju prijave, odnosno definiranju i artikuliranju ciljeva koji su vodili vaš projekt do uspjeha.

preuzmi