Kalendar

17.04.2020.

Effie Awards Croatia 2020: Proglašenje dobitnika

Prvi put proglašenje dobitnika Effie održat će se online!

16.02.2020. @ 23:59

Effie Awards Croatia 2020: zatvaranje kasnog prijavnog roka

Završetak kasnog prijavnog perioda i zatvaranje prijava za natjecanje Effie Croatia.

04.02.2020.

Effie Awards Croatia 2020: otvaranje kasnog prijavnog roka

03.02.2020. @ 23:59

Effie Awards Croatia 2020: zatvaranje redovnog prijavnog roka

21.01.2020.

Effie Awards Croatia 2020: otvaranje redovnog prijavnog roka

20.01.2020. @ 23:59

Effie Awards Croatia 2020: zatvaranje ranog prijavnog roka

20.11.2019.

Effie Awards Croatia 2020: otvaranje sustava za prijavu i ranog prijavnog roka

Otvaranje sustava za prijavu na Effie Croatia natjecanje.