– Kategorija: Telekomunikacijske usluge

Finalist
Back to school

Ova kampanja je priča o tome kako je A1 prepoznao vlastite slabe točke u smislu komunikacije Mozaik konvergentne usluge prema Family segmentu te ih adresirao putem fokusa na komunikaciju koja će izazvati emocionalnu reakciju. Kampanja koja je nastala iz takvog pristupa je kod publike izazvala izuzetno dobar odaziv što se vidjelo i prema istraživanjima učinkovitosti kampanje ali i prema prodajnim rezultatima.

BREND: A1
OGLAŠIVAČ: A1
AGENCIJA: BBDO Zagreb
OSTALE AGENCIJE: Real Grupa