Kategorija: Piće

Brončana Effie nagradaJamnica – U svakom trenutku

Suočavajući se sa sociodemografskim promjenama na tržištu, agresivnom konkurencijom, promjenama u životnom stilu te strukturi retaila i vlastitog portfelja, prepoznali smo potrebu za repozicioniranjem Jamnice od pića koje olakšava probavu prema piću za razne životne situacije. Pritom smo, brinući o budućnosti, fokus stavili na mlađu ciljnu skupinu koju smo adresirali kreativnim rješenjima i prilagođenim media mixom. Kampanja je premašila postavljene ciljeve u domenama brend indikatora, penetacije kategorije, zamijećenosti i sviđanja te je povećala volumene u taktički važnom formatu 1L PET, kao i ukupne u peirodu za vrijeme i nakon kampanje.

BREND: Jamnica
OGLAŠIVAČ: Jamnica
AGENCIJA: ZOO agencija
OSTALE AGENCIJE: Pro Media Group, Cvoke

INDIVIDUALNA PRIZNANJA