Effie Croatia 2020 – Pobjednici i finalisti

Na ovoj stranici možete pregledati sve radove pobjednika i finalista natjecanja Effie u 2020. godini koji su bili prijavljeni u sljedećim kategorijama:

Hrana

Pića

Financijske i osiguravajuće usluge

Telekomunikacijske usluge

Maloprodaja (Retail)

Medijska ideja

Dugoročna učinkovitost

Engaged Community

Razno

 

Effie Croatia 2019 – Pobjednici i finalisti

Hrana

Piće

Telekomunikacijske usluge

Pozitivne promjene: neprofitni sektor

Niskobudžetne kampanje

Dugoročna učinkovitost

Razno

 

Effie Croatia 2018 – Pobjednici i finalisti

Effie Croatia 2017 – Pobjednici i finalisti

Effie Croatia 2016 – Pobjednici i finalisti

Effie Croatia 2015 – Pobjednici i finalisti

Effie Croatia 2014 – Pobjednici i finalisti

Effie Croatia 2013 – Pobjednici i finalisti